BEM Barn till ensamma mammor

Vi har förmånen att få hjälpa BEM (Barn till ensamma mammor) Kalmar vilket är en del av Fryshuset och som erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0-18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Vi har tagit fram ett antal annonser som ska visa tacksamhet mot de som stöttar BEM men även söka mer stöd från företag och privatpersoner som tycker att BEM gör en fantastisk insats! Annonserna är utformade såväl text som bildmässigt för att beröra läsaren!

Tags:
Tips