Modig Machine Tool

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi inför internationell produktlansering och framtagande av plan som baseras på målgrupper, marknadsanalyser och befintliga affärsplaner, samt sätta kommunikationsmål för lanseringen.

Planering av egna tillgängliga samt köpta kanaler för att nå önskad effekt mot definierade och bestämda målgrupper.

Budskaps koordinering och framtagande av USP:ar för den nya produkten som tar avstamp i Modigs Machine Tools kärnvärden.

Målsättningen med uppdraget; att ha en kommunikations- och kampanjstrategi för lanseringen av den nya produkten.

Tjänst

Kommunikationsstrategi