nyah-gruppen

Visuell identitet m.m.

Nybloms är ett begrepp i Kalmar sedan 1928. När man förvärvade Ahnviks i Borås bildades nyah-gruppen fick vi förtroendet att forma den visuella identiteten. Gruppen är framgångsrik och har hög fokus på trivsel hos personalen. Efter workshops med utvalda från de olika bolagen togs ”nyah perspektiv” fram, en skrift om etik och moral. Även en företagspresentation såg dagens ljus.

Webbsida

nyahgruppen

Tjänst

Visuellt identitet, workshops, kommunikationsstrategi