Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet - en affärsmöjlighet!

Hållbarhet och företagande går hand i hand och skapar positiva konkurrensfördelar både på kort och lång sikt. Nära två av tre företagare uppger att deras hållbarhetsarbete stärkt deras kundrelationer. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Samtidigt som hållbarhetsarbete bidrar till ett bättre samhälle, uppger många företagare att det också ger ökad lönsamhet genom att stärka konkurrenskraften, lönsamhet och ökade krav från kunder. Varannan menar att det också skapar nöjda medarbetare och gynnar försäljningsarbetet. 

Globala Målen Agenda 2030

Stärkt ditt varumärke och din ”employment branding” samt lägg ytterligare en dimension till säljfrämjande åtgärder och upphandlingar.
Vi guidar dig och erbjuder en genomlysning och inventering av vad som redan görs utifrån kriterierna i de Globala målen 2030. Vad kan vi kommunicera externt och internt som stärker företaget både på kort och lång sikt. Tillsammans tar vi fram taktiska åtgärder som kan kommuniceras i era kanaler samt en handlingsplan och målsättningar för det långsiktiga arbetet.

Hör av dig idag så berättar vi mer om ditt första steg mot hållbarhet!