GB Glace

För GB Glace designades två glassboxar till Restaurang L och WUD Bistro i Linnéuniveristetet. Uppdraget var att boxarna skulle ha restaurangernas grafiska profil applicerad.

Prislista

Till glassboxarna togs även menytavlor fram i samma design som glassboxarna.