Hagbloms

Hagblomgruppen är ett aktat varumärke med lång och stolt tradition. När vi fick uppdraget att redesigna varumärket fick illustrationen av en burks droppkant bli det numera så  välkända designelementet. Det passade bra då dom stora verksamhetsgrenarna måleri (färg) och golv (lim) ofta har droppkant på burkarna. 

En symbol många bolag

Hagblomgruppen är verksam på många orter i södra Sverige och heter t.ex. Karl Gulins Måleri & Golv i Karlskrona och Sture Larssons Måleri på Gotland. Med en gemensam symbol blir det därför lätt att trots många olika namn på bolagen få enhetlig profil.

Sinnrik webbdesign

Genom att använda vinkel hos M:et som ses ovan så bildar denna linje en utfallande kil som placeras i högra hörnet och ger på så sätt en unik design till annonser, affischer etc. Denna linje/lutning kan också användas i andra sammanhang för att dela av eller på ett lekfullt ändra färger i bilder.