Telge Bostäder

Kommunikationsstrategi och kriskommunikation för ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Hur blir ett stort bostadsbolag proaktivt och hur ska man hantera kriser som uppstår. Nycklarna är att vara tydlig, transparent och följa sitt egna tidsschema.