SJ

Digital & Social strategi

Från klagomur till säljverktyg. Alla kanaler kan ha olika syften vid olika tillfällen eller tidsperioder, men alla kanaler kan inte ha samma syfte. Det viktigaste är att veta vad min målgrupp vill ha för dialog, därför behövs en kanalstrategi!